ගමින් ගමට සමුපකාරය ගෙන යාමේ වැඩසටහන 2021

ගරුතර ස්වාමින් වහන්ස,
මහත්මයාණෙනි, මහත්මියනි, සොයුරු සොයුරියනි, දරු දැරියනි,

බල ප්‍රදේශයේ සැම පවුලක්ම සමුපකාරික පවුලක් බවට පත් කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරිව අප සමුපකාරයේ නව පෙරලියක් ඇති කරමින් ඉදිරියට යන මොහොතක අඩසිය වසක අභිමානය සමරමින් ඔබව ආමන්ත්‍රණය කිරීමට ලැබීම භාගයක් කොට සලකමි. සමුපකාරයේ සැබෑ අයිතිකරුවන් වන ඔබට අපගේ සේවාවන් ලබා දීමේ අරමුණින් ගමින් ගමට සමුපකාරය යන තේමාවෙන් අපි ඔබ ලඟට පැමිණෙනු ඇත. මේ වන විටත් ඔබට යම් අවශ්‍යතාවයන් මෙන්ම වුවමනාවන් රාශියක් පැන නැගී ඇතැයි අප විශ්වාස කරමු. එනම්,

  • ඉඩමක් මිලදී ගැනීම, නිවසක් සාදා ගැනීම
  • රථවාහන, යන්ත්‍රෝපකරණ මිලදී ගැනීම
  • ගොවිතැන් කටයුත්තක් ආරම්භ කිරීම
  • නිවසට අවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම
  • නිවසේ ඉතිරි වැඩ නිම කර ගැනීම
  • වෘත්තීය අවශ්‍යතා ඉටු කර ගැනීම
  • දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීම
  • පොලියට මුදල් ගෙන ගෙවා ගැනීමට නොහැකි වීම
  • රත්තරන් බදු උකස් තබා බේරා ගැනීමට නොහැකි වීම

මෙවැනි කාරනා රාශියක් ඔබට තිබිය හැක. මෙම අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීමට අප ග්‍රාමීය බැංකුව මගින් හීනවන ශේෂ ක්‍රමයට ණය මුදලක් ලබාදී වැඩි පොලී අය කරන වෙනත් පුද්ගලයන්ගෙන් සහ ආයතන වලින් ඔබව බේරා ගැනීම අපගේ යුතුකමකි. එහෙයින් ඔබගේ නිවසට පැමිණෙන අපගේ සේවක මහතාට හෝ මහත්මියට ඔබගේ සැබෑ අවශ්‍යතාව නොබියව ප්‍රකාශ කරන්න. එවිට අපගේ සේවාව ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට ලබා ගැනීමට අප ක්‍රියාකිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. මේ සඳහා ඔබ සාමාජිකයෙක් නොවේ නම් අද දිනයේම සාමාජිකත්වය ලබාගන්න. අපගේ සාමාජිකසංවර්ධන සුභසාධක අරමුදලට එක්වී ප්‍රතිලාභ ලබන්න. ඔබගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරන්නට සමිති බල ප්‍රදේශය පුරා දැන් අපගේ මෙගා කෝප්සිටි, කෝප්සිටි සහ ප්‍රාදේශික ජාලයත් රථවාහන භාණ්ඩ ණය ව්‍යාපෘතිය, මුද්‍රණාලය, ප්‍රවාහන අංශය, මල්ශාලාව, නියෝජිත රක්‍ෂණ සහ තැපැල් අංශය පෙළ ගැසී හිඳී.

ඔබගේ පෙරගමන්කරු අපයි..

සමුපකාරය ඔබේය යන්න සිතා අප මේ ආරම්භ කර ඇති වැඩසටහනට නොමද සහය ලබාදෙන ලෙසඉතා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

මෙයට,
සමුපකාරික, සභාපති
බී.එම්.අනුර බණ්ඩාර බන්නක

Website Design + Developed by Software Systems International (Pvt) Ltd